Cunit

Notícies

Arxiu de notícies

Filtre d’arxiu

Si ho necessita, pot buscar a l’arxiu de notícies utilitzant els filtres de temps (escollir veure només les notícies d’un mes determinat).

Subscripció RSS

Per a estar al dia de les notícies de Cunit, també pot subscriure’s al nostre sistema de sindicació de continguts RSS (Què és RSS?). Així rebrà puntualment les notícies de la localitat.

Subscripció RSS